“Vanwege mijn werkzaamheden voor de landbouworganisatie werk ik aan innovaties die een multifunctioneel landgebruik stimuleren. Omdat de zonne energiecentrale mobiel is, kan deze bijvoorbeeld worden gezien als een extra gewas in rotatieteelt dat veel akkerbouwers gebruiken. Bij de variant waarbij de installatie ‘over het land kruipt’ is letterlijk dubbel gebruik van landbouwgrond.”

Wouter Veefkindspecialist klimaat en energie
LTO Noord
wveefkind@ltonoord.nl
06-22 693 944
“De oplossing om de opgewekte kWh direct in waterstof om te zetten, zorgt niet alleen voor een autonoom werkende productie-installatie, maar is ook een oplossing voor de noodzaak om de productie en het gebruik van opgewekte energie in evenwicht te brengen zonder noodzaak van verzwaring van het elektriciteitsnet.”

Rob Jacobsenergie specialist
L’orèl Consultancy
jacobs@lorel.nl
06-55 378 188
“Het is een matrix van zonnepanelen, geassembleerd op lichtgewicht constructies en voorzien van aangedreven wielen, langzaam bewegend over het land. De zonne-energie wordt verwerkt tot waterstof (H2) en lokaal opgeslagen. De waterstofvoorraad kan lokaal worden gebruikt, maar ook worden geleverd aan nabijgelegen (agrarische) industrie of woonwijk.”

Marcel Vroomindustrieel ontwerper
npk design
mvroom@npk.nl
06-22 465 161