H2ARVESTER is een unieke oplossing voor het opwekken van schone energie, door de inzet van overvloedig aanwezige landbouwgrond en omzetting in waterstof.

H2ARVESTER is een matrix van zonnepanelen, die zich autonoom verplaatst op de landbouwgronden van akkerbouwers en de melkveehouderij, en over sloten. Doordat de zonnepanelen mobiel zijn, kan H2ARVESTER worden gezien als een ‘extra gewas’ in de rotatieteelt van akkerbouwers. Bij melkveehouders, waar H2ARVESTERs het land doorkruisen tussen het vee of over sloten, is dit letterlijk dubbel gebruik van landbouwgrond en worden extra inkomsten gegenereerd.

Graphic shows how electrolysis could produce hydrogen as a way to store renewable energy. During the day, solar panels supply surplus electricity for electrolysis, producing hydrogen. At night, hydrogen would be combined with oxygen from the air to generate electricity. (Jakob Kibsgaard)

De opbrengst van de zonnepanelen kan worden verwerkt tot waterstof (H2) en opgeslagen, om de productie en het gebruik van de opgewekte energie in evenwicht te brengen, zonder noodzaak van verzwaring van het elektriciteitsnet. De waterstofvoorraad kan eveneens aan derden worden geleverd, zoals landbouwcoöperaties, energiebedrijven en de industrie.

H2ARVESTER, in 2 varianten

Optie A

Rijdende zonnepanelen, op mobiele ‘kruip-constructie’. Per seizoen/jaar verplaatst een segment zich naar een volgend segment.

Optie B

Autonome bewegende zonnepanelen: bewegen tussen het vee, gewassen en over sloten.

Kernpunten

• dubbel gebruik van landbouwgrond
• minimale schade aan gewassen
• flexibel en schaalbaar
• geen belasting van het E-net
• schone opslag van energie
• autonome systemen

Ontwikkelaars

H2ARVESTER: Autonoom bewegende zonnepanelen voor meervoudig gebruik van landbouwgrond met energieopslag in waterstof. Dit ontwerp van Marcel Vroom (npk design), Rob Jacobs (L’Orèl Consultancy) en Auke Jan Veenstra (LTO Noord) is prijswinnaar van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) prijsvraag ‘Zonnestroom in agrarisch gebied’.

H2arvester is prijswinnaar

Marcel Vroom

industrieel ontwerper
npk design
mvroom@npk.nl / 06-22 465 161
“Het zijn beweegbare arrays van zonnepanelen, geassembleerd op lichtgewicht constructies en ondersteund op wielen, willekeurig bewegend of op rails. De zonne-energie wordt verwerkt tot  waterstof (H2) en lokaal opgeslagen. Waterstofvoorraad wordt lokaal gebruikt wanneer dat nodig is; het overschot wordt aan bijvoorbeeld een zuivelverwerker geleverd.”

Rob Jacobs

energie specialist
L’orèl Consultancy
jacobs@lorel.nl / 06-55 378 188
“De oplossing om de opgewekte kWh direct in waterstof om te zetten, zorgt niet alleen voor een autonoom werkende productie-installatie, maar is ook een oplossing voor de noodzaak om de productie en het gebruik van opgewekte energie in evenwicht te brengen zonder te zorgen voor versterkingen van het elektriciteitsnet.”

Wouter Veefkind

specialist klimaat en energie
LTO Noord
wveefkind@projectenltonoord.nl / 06-22 693 944
“Vanwege mijn werkzaamheden voor de landbouworganisatie werk ik aan innovaties die een multifunctioneel landgebruik stimuleren. Omdat de zonne energiecentrale mobiel is, kan deze bijvoorbeeld worden gezien als een extra gewas in rotatieteelt dat veel akkerbouwers gebruiken. Bij de variant waarbij de installatie ‘over het land kruipt’ is letterlijk dubbel gebruik van landbouwgrond.”

Met dank aan:

Print

Lid van:

Publicaties

Contact

Wilt u meer weten over deze unieke oplossing voor het opwekken van schone energie?
Neem contact met ons op via dit formulier. We kijken er naar uit om u te voorzien van meer informatie.