Duurzame energie opwekken op landbouwgrond en waterstof produceren op de boerderij

H2arvester is een circulair energiesysteem voor het lokaal opwekken en benutten van duurzame energie, door gebruik te maken van overvloedig aanwezige landbouwgrond zonder verlies van gewasproductie.
De zonnewagens van H2arvester zijn opgesteld in een matrix van zonnepanelen en bewegen autonoom over landbouwgronden van akkerbouwers, melkveehouders, en over sloten. Doordat de zonnepanelen mobiel zijn, kan H2arvester worden gezien als een ‘extra gewas’ in de teelt van akkerbouwers en bollentelers. Bij melkveehouders, waar de H2arvester zonnewagens ‘mee roteren’ in de weidegang en/of rijden over sloten, betekent dit letterlijk dubbel gebruik van landbouwgrond met extra inkomsten, bij een maximale grondbezetting van 10% per hectare.
De opbrengst van de zonnepanelen kan op de boerderijen worden omgezet in groene waterstof (H2) en opgeslagen. Zo wordt de productie én het eigen gebruik van opgewekte energie (waterstof én warmte) in evenwicht gebracht, zonder het elektriciteitsnet te overbelasten. De waterstofvoorraad kan ook worden geleverd aan derden, zoals landbouwcoöperaties, energiecorporaties, industrie, of het eigen dorp.
Het agrarische bedrijf bevindt zich op het snijvlak, de ‘sweet spot’, van de verduurzamingsopgaven voor het landelijke gebied: duurzame energie, verbeterde bodemgezondheid en betere verdienmodellen.

Circulaire energie en verduurzamen van de voedselproductie

H2arvester is een circulair energiemodel voor een lokale en/of regionale economie: local-for-local & scale-by-scale. Regionale werkgelegenheid staat voorop en sluit aan bij het concept van de ‘korte keten’: lokale producenten voegen waarde toe aan de omgeving en korte ketens helpen de ambities voor kringlooplandbouw te verwezenlijken.
Dit biedt een unieke kans om, naast grootschalige energieproductie, ook op lokaal en regionaal niveau bij te dragen aan de energietransitie naar duurzame energie en een duurzame economie. Hierbij hoort tevens een verbeterd verdienmodel voor de boeren!
Het agrarische bedrijf is een ideale locatie voor de bouw van het circulaire energiemodel vanwege de mogelijkheid om niet alleen energie maar ook warmte te produceren ‘in de schaal van de regio’, die lokaal gedurende de seizoenen kan worden gebruikt.

H2arvester solarcar

Kernpunten

#agripv
#agrivoltaics
#duallanduse
#mobile
#autonomous
#agrobots

+sensor platform
+drip irrigation
+scanning & weeding
+crop monitoring
+soil monitoring
+single or tandems

Wie is H2arvester

H2arvester Systems BV is een onderneming voor onderzoek, productontwikkeling en realisatie van verplaatsbare en autonoom bewegende systemen van zonnepanelen voor de opwekking van zonne-energie.H2arvester Systems BV is opgericht door npk design BV uit Leiden en L’orèl Consultancy BV uit Groningen.

npk design, L’orèl Consultancy en LTO Noord zijn de bedenkers van het H2arvester-systeem en beschikken over alle capaciteiten voor het doen van energieonderzoek, technische ontwikkeling en realisatie.

H2arvester heeft in 2017 de RVO-prijsvraag ‘Zonnestroom in agrarisch gebied’ gewonnen.

Voor de productie, installatie en instandhouding van de mobiele zonnesystemen worden geselecteerde Nederlandse (en bij voorkeur lokale) landbouwmechanisatiebedrijven ingeschakeld.
Voor de realisatie van de elektrische systemen, waterstofproductie en opslagsystemen wordt samengewerkt met systeemleveranciers en marktleiders in deze industrieën.

H2arvester is prijswinnaar
Wouter Veefkind
specialist klimaat en energie
LTO Noord
wveefkind@ltonoord.nl
06-22 693 944

“Vanwege mijn werkzaamheden voor de landbouworganisatie werk ik aan innovaties die een multifunctioneel landgebruik stimuleren. Omdat de zonne energiecentrale mobiel is, kan deze bijvoorbeeld worden gezien als een extra gewas in rotatieteelt dat veel akkerbouwers gebruiken. Bij de variant waarbij de installatie ‘over het land kruipt’ is letterlijk dubbel gebruik van landbouwgrond.”

Rob Jacobs
energie specialist
L’orèl Consultancy
jacobs@lorel.nl
06-55 378 188

“De oplossing om de opgewekte kWh direct in waterstof om te zetten, zorgt niet alleen voor een autonoom werkende productie-installatie, maar is ook een oplossing voor de noodzaak om de productie en het gebruik van opgewekte energie in evenwicht te brengen zonder noodzaak van verzwaring van het elektriciteitsnet.”

Marcel Vroom
industrieel ontwerper
npk design
mvroom@npk.nl
06-22 465 161

“Het is een matrix van zonnepanelen, geassembleerd op lichtgewicht constructies en voorzien van aangedreven wielen, langzaam bewegend over het land. De zonne-energie wordt verwerkt tot waterstof (H2) en lokaal opgeslagen. De waterstofvoorraad kan lokaal worden gebruikt, maar ook worden geleverd aan nabijgelegen (agrarische) industrie of woonwijk.”

Met dank aan:

Print

Contact

Wilt u meer weten over deze unieke oplossing voor het opwekken van schone energie?
Neem contact met ons op via dit formulier. We kijken er naar uit om u te voorzien van meer informatie.

Blijf op de hoogte!

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.