Duurzame energie opwekken op landbouwgrond en waterstof produceren op de boerderij

H2arvester is een circulair energiesysteem voor het lokaal opwekken en gebruiken van duurzame energie, door de inzet van overvloedig aanwezige landbouwgrond zonder productieverlies van gewassen.
De zonnewagens van H2arvester zijn opgebouwd in de vorm van een matrix van zonnepanelen, die zich autonoom verplaatsen op de landbouwgronden van akkerbouwers, melkveehouders en over sloten.
Doordat de zonnepanelen mobiel zijn, kan H2arvester worden gezien als een ‘extra gewas’ in de teelt van akkerbouwers en bollentelers. Ook bij melkveehouders, waar de H2arvester zonnewagens ‘mee rouleren’ in de weidegang en/of rijden over sloten, is dit letterlijk dubbel gebruik van landbouwgrond en worden extra inkomsten gegenereerd, bij een maximale grondbezetting van 10% per hectare.
De opbrengst van de zonnepanelen kan op de boerderijen worden verwerkt tot groene waterstof (H2) en opgeslagen, om de productie én het eigen gebruik van de opgewekte energie (waterstof én warmte) in evenwicht te brengen, zonder verzwaring van het elektriciteitsnet. De waterstofvoorraad kan eveneens aan derden worden geleverd, zoals landbouwcoöperaties, energiecorporaties, industrie of het eigen dorp.
Het agrarische bedrijf bevindt zich op het snijvlak, de ‘sweet spot’ van de verduurzamingsopgaven voor het landelijke gebied: duurzame energie, meer bodemgezondheid en betere verdienmodellen.

Circulaire energie en verduurzamen van de voedselproductie

H2arvester is een circulair energiemodel voor een lokale en/of regionale economie: local-for-local & scale-by-scale. Regionale werkgelegenheid is leidend en sluit aan bij het concept van de ‘Korte keten’: lokale producenten voegen waarde toe aan de omgeving en korte ketens helpen de ambities voor kringlooplandbouw te realiseren.
Dit is een unieke kans om naast de grootschalige productie van energie ook op lokaal en regionaal niveau bij te dragen aan de energietransitie naar duurzame energie en een duurzame economie. Daar hoort ook een beter verdienmodel voor de boeren ook bij!
Het agrarische bedrijf is een ideale locatie om het circulaire energiemodel te bouwen, vanwege de mogelijkheid om energie, maar ook warmte te produceren ‘in de schaal van de regio’, die lokaal kan worden aangewend door de seizoenen heen.

H2arvester solarcar

Kernpunten

• Decarbonisatie
• Duurzaam
• Decentraal
• Democratisch
• Dynamisch

Wie is H2arvester

H2arvester Systems BV is een onderneming voor onderzoek, productontwikkeling en realisatie van verplaatsbare en autonoom bewegende systemen van zonnepanelen voor de opwekking van zonne-energie.H2arvester Systems BV is opgericht door npk design BV uit Leiden en L’orèl Consultancy BV uit Groningen.

npk design, L’orèl Consultancy en LTO Noord zijn de bedenkers van het H2arvester-systeem en beschikken over alle capaciteiten voor het doen van energieonderzoek, technische ontwikkeling en realisatie.

H2arvester heeft in 2017 de RVO-prijsvraag ‘Zonnestroom in agrarisch gebied’ gewonnen.

Voor de productie, installatie en instandhouding van de mobiele zonnesystemen worden geselecteerde Nederlandse (en bij voorkeur lokale) landbouwmechanisatiebedrijven ingeschakeld.
Voor de realisatie van de elektrische systemen, waterstofproductie en opslagsystemen wordt samengewerkt met systeemleveranciers en marktleiders in deze industrieën.

H2arvester is prijswinnaar
Wouter Veefkind
specialist klimaat en energie
LTO Noord
wveefkind@ltonoord.nl
06-22 693 944

“Vanwege mijn werkzaamheden voor de landbouworganisatie werk ik aan innovaties die een multifunctioneel landgebruik stimuleren. Omdat de zonne energiecentrale mobiel is, kan deze bijvoorbeeld worden gezien als een extra gewas in rotatieteelt dat veel akkerbouwers gebruiken. Bij de variant waarbij de installatie ‘over het land kruipt’ is letterlijk dubbel gebruik van landbouwgrond.”

Rob Jacobs
energie specialist
L’orèl Consultancy
jacobs@lorel.nl
06-55 378 188

“De oplossing om de opgewekte kWh direct in waterstof om te zetten, zorgt niet alleen voor een autonoom werkende productie-installatie, maar is ook een oplossing voor de noodzaak om de productie en het gebruik van opgewekte energie in evenwicht te brengen zonder noodzaak van verzwaring van het elektriciteitsnet.”

Marcel Vroom
industrieel ontwerper
npk design
mvroom@npk.nl
06-22 465 161

“Het is een matrix van zonnepanelen, geassembleerd op lichtgewicht constructies en voorzien van aangedreven wielen, langzaam bewegend over het land. De zonne-energie wordt verwerkt tot waterstof (H2) en lokaal opgeslagen. De waterstofvoorraad kan lokaal worden gebruikt, maar ook worden geleverd aan nabijgelegen (agrarische) industrie of woonwijk.”

Met dank aan:

Print
PZH_groot_jpg

Contact

Wilt u meer weten over deze unieke oplossing voor het opwekken van schone energie?
Neem contact met ons op via dit formulier. We kijken er naar uit om u te voorzien van meer informatie.

Blijf op de hoogte!

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.